Doorgaan naar content

Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Over onze eigen SDG's

Onze eigen SDG's

SDG House Groningen werkt aan de volgende missie: vanuit Groningen van de wereld een betere plek maken. Om het bereiken van dit doel te concretiseren en haalbaar te maken, focust SDG House Groningen zich intern op 6 van de 17 SDG's.

De SDG's die voor ons, als beweging, centraal staan zijn terug te vinden in onderstaande afbeelding. Zoals je ziet zijn SDG 4 en SDG 17 groter dan de rest; dit zijn de pijlers van SDG House Groningen.

Alle impact die we maken, doen met en vanuit het onderwijs. 

We zijn geopend vanuit het onderwijs, waardoor SDG 4 wordt gezien als het vertrekpunt en de voedingsbodem van SDG House Groningen. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen en daarom is het vormen van partnerschappen en samenwerkingen (SDG17) even belangrijk voor het SDG House Groningen. Onze partners en betrokkenen werken vanuit een open en nieuwsgierige houding aan een betere wereld.

Subdoelen

We werken altijd aan vier gekozen subdoelen: we focussen ons op goede (positieve) gezondheid en welzijn, brede welvaart (SDG 3) met kansen voor iedereen waarbij we (gender) ongelijkheid willen verminderen (SDG 5 en SDG 10) en we zetten ons in voor duurzame, inclusieve en bestendige (economische groei in) lerende gemeenschappen (SDG 8).

We nemen hierbij niet letterlijk de SDG's over zoals ze zijn, maar hebben de SDG's aangepast aan de wereldwijde, nationale en regionale ontwikkelingen en uitdagingen. Zo werken we aan (positieve) gezondheid en welzijn omdat dit een thema is binnen het Akkoord van Groningen en daarnaast horen deze thema’s (o.a.) bij de bril voor Brede Welvaart van de Provincie Groningen. We dragen bij aan inclusievere en duurzame(re) of regeneratieve gemeenschappen waarbij we economische groei breder trekken.

We kijken vanuit het SDG House Groningen ook naar de betekeniseconomie en de verborgen impact van de dingen die we doen, juist om een brede blik te behouden. Zoals je misschien weet, zijn brede welvaart, positieve gezondheid, regeneratieve initiatieven en de SDG's er juist voor bedoeld om niet alleen te kijken naar het ‘hier en nu’. We denken ook na over de effecten van onze keuzes op de toekomstige generaties, en het effect van onze keuzes op alle soorten om ons heen, dus ook ‘elders’.

Inner Development Goals

Om goed te kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke (verander-)opgaven, werken we ook met de ‘Inner Development Goals’. Dit zijn persoonlijke (innerlijke) competenties die werken aan een betere wereld makkelijker maken en helpen bij het ontwikkelen van daadkracht in complexe uitdagingen. De IDG’s stellen je in staat om je bijdrage aan SDG’s beter vorm te geven.

Zijn: De relatie met jezelf- hoe verhoud je je tot jezelf? - Competenties: innerlijk kompas, integriteit en authenticiteit, zelfbewustzijn.
Denken: Cognitieve vaardigheden voor focus. - Vaardigheden: kritisch denken, systemisch bewustzijn, nieuwe perspectieven creëren, langetermijndenken.
Verbinden: Zorgen voor anderen en de wereld. - Competenties: waardering, verbondenheid, empathie en medeleven.
Samenwerken: Sociale vaardigheden. -communicatievaardigheden, co-creatievaardigheden, inclusieve mindset en interculturele vaardigheden, vertrouwen.
Doen: Handelsperspectief- het kunnen sturen van verandering. -Competenties: moed, creativiteit, optimisme, volharding.

Hierover met ons verder praten? Neem gerust contact op!