Doorgaan naar content

Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Practoraat ‘Ondernemend leren met en van de SDG’s'

Het practoraat ‘Ondernemend leren met en van de SDG’s’ – de Sustainable Development Goals- richt zich op het ontwikkelen van toekomstbehendige mbo-organisaties die kunnen meebewegen met de duurzame veranderingen in de wereld. Zowel pedagogiek, gelijkwaardige samenwerkingen, curricula en professionalisering van docenten spelen een belangrijke rol in het opleiden van studenten die toekomstbestendig kunnen handelen.  

De SDG’s zijn zeventien duurzame doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Deze doelen zijn breed geformuleerd, wat zowel een kans voor het onderwijs is als een belemmering voor studenten om te handelen. Om docenten en studenten actief te laten werken aan de duurzame doelen, werken we met de principes van ondernemend leren.  

Ondernemend leren en 21e-eeuwse vaardigheden vertonen overeenkomsten, zeker bij competenties als problemen oplossen, samenwerken en communiceren. Ondernemend leren gaat nog een stap verder; vanuit talentontwikkeling biedt het studenten handelsperspectief. Studenten ontwikkelen morele en culturele sensitiviteit en leren hoe zij ondernemend kunnen zijn in (toekomstig) beroep of vanuit de maatschappij.  

De combinatie van ondernemend leren en de 17 duurzame doelstellingen zorgt ervoor dat we echt verandering teweeg brengen vanuit het onderwijs. Studenten leren persoonlijke ontwikkeling in kaart te brengen door middel van de persoonlijke ontwikkeldoelen voor duurzaam handelen, de ‘Inner Development Goals’ (IDGs.) Dit onderwijskundige practoraat versterkt de regionale ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs en creëert kansen voor werkgelegenheid en sociaal maatschappelijke toegevoegde waarde. Daarnaast en legt het de verbinding met de ontwikkelingen op (inter-)nationaal niveau. 

Dit practoraat krijgt vorm in een samenwerking tussen Terra en Noorderpoort