Doorgaan naar content

Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Wad mien Jong? Landschapstriënnale 2023

Wad mien Jong?

In de waddenagenda 2050 komt om precies te zijn nul keer het woord jongeren voor. Wij willen tijdens de LandschapstriĂ«nnale Groningse jongeren betrekken bij (de toekomst van) de Groningse waddenkust en haar uitdagingen. Hoe zien jongeren de toekomst van de wadden voor zich? Als zij de ‘baas’ zijn, wat zou er dan anders zijn?

< Terug naar overzicht

Het doel is om door middel van ervaringsleren op zoek te gaan naar nieuwe manieren van doen, denken en ervaren. Het plan is om in aanloop naar/tijdens de Landschapstriënnale 2023 met jongeren op pad te gaan in en om het Groningse wad. Het programma is zowel educatief als participatief en zal door het bijeenbrengen van docenten, studenten, kunstenaars en lokale partijen verbinding leggen tussen bestaande initiatieven en uitdagingen, en ruimte bieden voor meerstemmigheid, nieuwe perspectieven en innovaties. 

Programma

Het programma dat we willen uitvoeren zal bestaan uit verschillende bouwstenen, op maat gemaakt voor de verschillende onderwerpen die jongeren willen aanraken. De thema’s zullen zich richten op drie hoofdlijnen; wereldburgerschap, klimaatverandering en een duurzame waddeneconomie.  

Door studenten en professionals in de regio in elkaars belevingswereld te trekken en een gelijkwaardige en nieuwsgierig maar ondernemende aanpak aan te nemen, willen we vanuit het SDG House op lokale schaal het gebruik van de SDG's versnellen om een betere wereld te creëren. Ondernemend leren met en van elkaar staat centraal in dit project en dit traject zal zowel educatief als participatief worden ingestoken. Jongeren en studenten worden betrokken bij de toekomst van het Groninger wad, docenten leren hierin mee, en zullen een andere rol aan moeten nemen. 

Wereldburgerschap in Groningen

Het thema is wereldburgerschap in Groningen: Wadden, wierden en wuivend graan. Door aan te sluiten bij lokale initiatieven, innovaties en uitdagingen zullen de educatieve en participatieve onderdelen van ons voorstel goed aansluiting vinden bij de directe betrokkenen in het programma.

Niet alleen hebben we er bewust voor gekozen om lokale thema’s te pakken; brede welvaart (SDGs, Provincie Groningen), klimaatadaptatie, circulariteit, lokale voedselketen en transitie en jongerenparticipatie, we willen deze ook een fysieke plek geven in het Groninger landschap door met jongeren en kunstenaars het kunstwerk te bouwen. Dit zal niet alleen fungeren als fysiek product van het programma ‘wad mien jong’ maar ook streven naar het wekken van nieuwsgierigheid bij passanten, aandacht krijgen in de media en jongeren of andere lokale spelers uitnodigen mee te werken en denken. 

Mee doen aan dit project? Stuur dan een mail naar: s.postma@noorderpoort.nl

Meer acties

Pride Groningen Foto van een student die water uit een automaat haalt in een kantine. Op de achtergrond twee kletsende studenten. Expeditie Voedsel Foto van een vloer met twee paar voeten en de tekst: "Passion led us here". Expeditie Impact